Homepage


WELKOM

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'
Eucharistie om 10 uur behalve woensdag 24/08 - hoogfeest H Bartholomeüs - om 9 u

Zr Catharina (Svenja Bruyninckx) mag op zondag 4 september haar eeuwige geloften uitspreken in de kapel van de zusters. Momenteel doet zij een 30-daagse retraite. Wil jij voor haar bidden opdat ze een heilige religieuze mag worden?
Je bent van harte uitgenodigd op deze plechtigheid om 10.30 uur.


Een internaat voor GROOT en klein

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en begeleiding 'op maat',
voor kleuters, kinderen en meisjes ... vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en het is een goed(koop) voorstel. Meer info?

www.onzelievevrouwvantroost.be of www.kinderinternaat.be of 0491 15 49 46