Homepage

W E L K O M  

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'


Heb je schoolse problemen met uw kind en/of dochter? Misschien is een internaat de oplossing.

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en warmte,
vanuit Jezus' Blijde Boodschap en ... het is een goed(koop) voorstel.

Meer info?
www.onzelievevrouwvantroost.be of 0491 15 49 46

OPENDEURNAMIDDAG zaterdag 25 april
OPENKLASDAGNAMIDDAG woensdag 3 juni


GEBEDSWEEKEND    voor leken:                 1 - 3 mei

JONGERENDAGEN    tijdens de vakantie:    8 - 11 juli


Roeping in veelvoud

  @the sisters
Kleine Zusters van Nazareth         19-20 juli
Antwerpen

Benedictinessen Bethanië             20-21 juli
Loppem

Zusters van Liefde                      21-22 juli
Kortemark

Moeder van Vrede                        22-23 juli
Gistel