Homepage

W E L K O M  

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Gehoorzaamheid, maagdelijkheid en armoede maken ons vrij om heilig te leven ...
... vrij om vanuit de zustergemeenschap met vreugde te leven en te werken voor de ander.

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'


We wensen aan iedereen een Zalige paastijd toe.

Moge de vrede en vreugde van Jezus,
onze verrezen Heer, u vervullen.

paasmaandag: Jubileum Zr Johanna, Zr M Pierre en Zr Pascal.
Eucharistie in de kapel om 10.30 uWil je ons van nabij leren kennen ... enkele dagen meeleven? 
      Activiteiten
      Gebedsmomenten

Maandag en donderdag om 17 uur: uitzending van ons avondgebed via Radio Maria
frequentie voor Kortemark en omgeving: 106.6 FM


Opendeurmomenten 2014
Internaat Zusters van Liefde – Campus O.L.V van Troost

Zaterdag 10 mei – 14 tot 16.30 u – WELKOM

Woensdag 21 mei – 14 tot 16.30 u – extra informatienamiddag
                                                           met de mogelijkheid om lessen bij te wonen
                                                          


We hebben dezelfde taal gehoord: de taal van de liefde.
Doet ons dat niet samenvloeien in één gemeenschap?


H. Vincentius à Paulo