Homepage


WELKOM

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'
Vanaf zaterdag 23 juli tot en met 31juli
Eucharistie om 9.00 u
wegens retraite E P G Wilkens

Vanaf maandag 1 augustus: Eucharistie om 10 u

Op zondag 24 juli vertrekken onze jongste zusters naar de Wereldjongerendagen in Krakau. Graag jouw gebed voor deze dagen samen met Paus Franciscus.


Een internaat voor GROOT en klein

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en begeleiding 'op maat',
voor kleuters, kinderen en meisjes ... vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en het is een goed(koop) voorstel. Meer info?

www.onzelievevrouwvantroost.be of www.kinderinternaat.be of 0491 15 49 46