Homepage

‘Ik wil u één woord zeggen, en dat woord is vreugde,
altijd daar waar de godgewijden zijn daar is vreugde!’

Paus Franciscus


W E L K O M  

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Gehoorzaamheid, maagdelijkheid en armoede maken ons vrij om heilig te leven ...
... vrij om vanuit de zustergemeenschap met vreugde te leven en te werken voor de ander.

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'Heb je schoolse problemen met uw kind en/of dochter? Misschien is een internaat de oplossing.

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan
met structuur en warmte, vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en ... het is een (goed)koop voorstel.

Meer info?
www.onzelievevrouwvantroost.be of 0491 15 49 46


Wil je ons van nabij leren kennen ... enkele dagen meeleven? 

      Activiteiten
      Gebedsmomenten

Maandag en donderdag om 17 uur: uitzending van ons avondgebed via Radio Maria
frequentie voor Kortemark en omgeving: 106.6 FMWe hebben dezelfde taal gehoord: de taal van de liefde.
Doet ons dat niet samenvloeien in één gemeenschap?


H. Vincentius à Paulo