Homepage

W E L K O M  

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'Heb je schoolse problemen met uw kind en/of dochter? Misschien is een internaat de oplossing.

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan
met structuur en warmte, vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en ... het is een (goed)koop voorstel.

Meer info?
www.onzelievevrouwvantroost.be of 0491 15 49 46