Homepage

W E L K O M  

Bekijk hier onze Zusters van Liefde in telefacts op VTM
Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'


40- urengebed

Maandag 8 en dinsdag 9 februari: 10 uur Eucharistie
daarna uitstelling van het Allerheiligste tot 19 uur.
Kom samen met ons bidden voor de noden van Kerk en wereld. 

Aswoensdag: 9 uur Eucharistie

Gebedsweekend

werd verplaatst naar het weekend van 26 t.e.m. 28 FEBRUARI.
Even weg uit de drukte om tot rust te komen bij Jezus Vredevorst.

 


Een internaat voor GROOT en klein

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en begeleiding 'op maat',
voor kleuters, kinderen en meisjes ... vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en het is een goed(koop) voorstel. Meer info?

www.onzelievevrouwvantroost.be of www.kinderinternaat.be of 0491 15 49 46