Homepage

W E L K O M  

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'Heb je schoolse problemen met uw kind en/of dochter? Misschien is een internaat de oplossing.

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en warmte,
vanuit Jezus' Blijde Boodschap en ... het is een (goed)koop voorstel.

Meer info?
www.onzelievevrouwvantroost.be of 0491 15 49 46

OPENDEURNAMIDDAG zaterdag 25 april
OPENKLASDAGNAMIDDAG woensdag 3 juni


Passieconcert tvv het apostolaat van de zusters
S T A B A T   M A T E R
La Chapelle Sauvage o.l.v. Karel De Wilde

Zondag 29 maart om 20 u in de basiliek van Dadizele
tickets: andre.monstrey@telenet.be of bij de zusters

 JONGERENDAGEN              tijdens het paastriduüm

JONGERENDAGEN    tijdens de vakantie: 8 - 11 juli