Homepage


WELKOM

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'Iedere dag Eucharistie om 10 u.

Uitzonderingen om 9 u:
Hoogfeest Geboorte Johannes De Doper - vrijdag 24 juni
Hoogfeest H Petrus en Paulus - woensdag 29 juni

Kisikamp: 12 - 15 juli

Retraite E P G Wilkens: 22 - 31 juli
Retraite E H J Hermans: 7 - 16 augustus


Een internaat voor GROOT en klein

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en begeleiding 'op maat',
voor kleuters, kinderen en meisjes ... vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en het is een goed(koop) voorstel. Meer info?

www.onzelievevrouwvantroost.be of www.kinderinternaat.be of 0491 15 49 46